Binnen The InnBetween en Refugee Project Maastricht werken we met vrijwilligers en medewerkers. Zij werken met mensen in een kwetsbare positie. Hoe gaat Refugee Project Maastricht daar in haar aannamebeleid mee om?

Onze organisatie kan alleen bestaan door de inzet van alle vrijwilligers en medewerkers. Zij zetten hun talenten en energie in om bruggen te slaan tussen de lokale bevolking, studenten en vluchtelingen. 

Ons uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden, evenals medewerker (mits er posities open zijn). Vrijwilligers worden geworven door middel van advertenties, bijeenkomsten of spontaan aanbod. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers/ medewerkers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger/medewerker kan worden. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de organisatie een functie te vervullen. Daarom neemt Refugee Project Maastricht de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers en medewerkers: 

 

  • Refugee Project Maastricht (bestuurslid) heeft één of meerdere kennismakingsgesprekken

  • Bij medewerkers checken wij mogelijke referenties.

  • Vrijwilligers zijn bekend met de Gedragscode en dienen deze te ondertekenen door middel van de vrijwilligersovereenkomst.

  • Er is sprake van een vrijwilligersovereenkomst waarin o.a. de taken en uren worden vastgelegd en waarin tevens een  geheimhoudingsverklaring is opgenomen.

  • Vrijwilligers zijn bekend met de klachtenregeling en het feit dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is.

  • Iedere vrijwilliger die met minderjarigen werkt, overlegt een Verklaring Omtrent Gedrag