Zoals beschreven in de Gedragscode tolereren The InnBetween en Refugee Projet Maastricht geen grensoverschrijdend gedrag of ongelijke behandeling. RPM vrijwilligers die onwenselijk gedrag ervaren kunnen hulp krijgen van een vertrouwenspersoon.

The InnBetween’s en Refugee Project Maastricht’s vertrouwenspersoon voor vrijwilligers die student zijn bij Maastricht University is:

Wendy Geijen SSC

Wendy Geijen

Bonnefantenstraat 2, room B1.23
6211 KL Maastricht
+31 6 2803 5033
wendy.geijen@maastrichtuniversity.nl

 

The InnBetween’s en Refugee Project Maastricht’s vertrouwenspersoon voor werknemers, vluchtelingen en bezoekers is:
Leonie

Leonie der Kinderen

Elisabeth Strouvenlaan 51a

6214 AX Maastricht

+ 31 622 328 501

l.derkinderen@centrumvaktherapie.nl

 

Onwenselijk gedrag kan verschillende vormen aannemen, zoals:

  • Seksuele intimidatie/aanranding, omvat ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal/ non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard.

  • Agressie en geweld, inclusief incidenten waarbij een student mentaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die direct verband houden met hun studie.

  • Pesten: herhaaldelijk negatief gedrag van medestudenten/vrijwilligers of medewerkers waartegen iemand zich niet (meer) kan verdedigen. Dit kan verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zijn.

  • Discriminatie verwijst naar ongelijke behandeling op basis van ras, nationaliteit, geslacht, religie of seksuele geaardheid. 

Als u enige vorm van ongepast gedrag ervaart anders dan de genoemde voorbeelden, of als u twijfelt, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon.


Om ongepast gedrag te stoppen, is het belangrijk dat dit gedrag wordt besproken.


U kunt dit op een informele manier doen:

U kunt contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor het ongepaste gedrag en samen proberen een acceptabele oplossing te vinden. Het is echter mogelijk dat dit niet helpt of dat er belemmeringen zijn om dit te doen. Dan kunnen anderen worden ingeschakeld, zoals een vertrouwenspersoon.


Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon bespreekt uw probleem met u in een vertrouwelijke sfeer. Zij luistert, adviseert en onderzoekt samen met u hoe het probleem kan worden opgelost. In alle omstandigheden wordt uw probleem vertrouwelijk behandeld en zal zij alleen actie ondernemen als u ermee instemt. Zij kan u ook begeleiden bij het voeren van gesprekken met de persoon bij wie u zich niet meer veilig voelt en mogelijk met zijn / haar leidinggevende. De vertrouwenspersoon is geen bemiddelaar, maar ter ondersteuning van de student. Het uitgangspunt is altijd je gevoel, het feit dat je je geïntimideerd voelt, op wat voor manier dan ook. De vertrouwenspersoon zal altijd uw belang voor ogen houden. U kunt er ook voor kiezen om alleen de zaak te melden.


Indien een informele oplossing niet voldoende is, is het mogelijk om een formele klacht in te dienen bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur heeft de Regeling klachten- en tuchtrechtelijke procedure melding en behandeling ongewenst gedrag vastgesteld, waarin precies staat wat een klacht moet zijn en wat de procedure is. Daarnaast is de regeling klachtencommissie ongewenst gedrag van toepassing. Voor de behandeling van klachten over ongewenst gedrag heeft het College van Bestuur een onafhankelijke commissie ingesteld.

De vertrouwenspersoon kan u ondersteunen bij het indienen van een klacht. Het is ook mogelijk om direct een klacht in te dienen via het Complaint Service Point, zonder tussenkomst van de vertrouwenspersoon.


Voor meer informatie: Confidential advisor for students – Maastricht University en Therapy in English in Maastricht – Centrum Vaktherapie


Video’s over de rol van de vertrouwenspersoon:

https://www.youtube.com/watch?v=LUiTZAv_ELQ (alleen in het Nederlands)
https://youtu.be/LQy0R1CUP5c (alleen in het Nederlands)