Coordinator of RPM

My name is Nathalie and I am the new Coordinator of Refugee Project Maastricht. RPM is a unique family of dreamers from different cultures and backgrounds, a place where people can connect and become friends. As the coordinator, I hope to help create these connections by encouraging and supporting our amazing team leaders and volunteers and seeking out new opportunities for RPM to grow and collaborate.

Student Representative

Hallo, mijn naam is Marijan – de studentenvertegenwoordiger van RPM! Als onderdeel van mijn rol, vertegenwoordig ik het project in het publieke oog en neem ik een actieve rol in het promoten van het project en neem ik deel aan het ontwikkelen van samenwerkingen met nieuwe partners. Ik ben ook verantwoordelijk voor het beheer van inkomende vragen, het introduceren en verbinden van nieuwe partijen met bestaande teamleden.

Communications Team

De behoefte aan communicatie is een van de basis en fundamentele elementen van elk project. Het communicatieteam is verantwoordelijk voor alle communicatie- en marketing problemen binnen het project. Ons team is verantwoordelijk voor het creëren van bruggen tussen projecten en het zorgen voor een gastvrije omgeving voor alle mensen in onze gemeenschap. Daarom stopt ons bereik niet binnen de grenzen van het Refugee Project Maastricht, maar breidt het zich ook uit naar andere organisaties.

Kortom, wij zorgen voor alle materialen en informatie die onze supporters en volgers bereiken; zoals flyers, sociale media en deze website.

GET INVOLVED!

Het Communicatie Team is op zoek naar vrijwilligers!

  • Is schrijven één van je passies?
  • Ben je creatief met design, en heb je ervaring met het gebruik van Photshop?Are you creative with design and are you experienced in using Photoshop?
  • Weet je alles over Social Media
  • En/of spreek je één van de volgende talen: Farsi, Arabisch, Tigrinya, Turks of Koerdisch ?

Dan is het Communicatie Team misschien iets voor jou! Als je geïnteresseerd bent, kun je een mail sturen naar communications@refugeeprojectmaastricht.nl

 

 

Ik geniet enorm van mijn werk bij RPM omdat het me in staat stelt samen te werken met een fantastisch team dat mij helpt om ervoor te zorgen dat alles soepel achter de schermen verloopt.

Ons doel is om studenten, vluchtelingen en de vrijwilligers bij RPM via grote evenementen te verbinden.

Social Events Team

Het Social Events Team is een groep vrijwilligers die zich bezighoudt met het plannen van leuke activiteiten, zodat mensen elkaar kunnen leren kennen en kunnen socializen in een ontspannen en ondersteunende omgeving. Zulke evenementen omvatten interculturele etentjes, spelletjesmiddagen, knutselen met kinderen, borduren en breien met vrouwen, speurtocht en rondleidingen door de stad, bake offs, discussies over integratie, verhalen vertellen, de lijst gaat maar door en de hemel is de limiet. We plannen en leiden deze evenementen zelf, of vaak in samenwerking met de andere teams van RPM of externe partijen (bijvoorbeeld bedrijven en andere organisaties in Maastricht).

DOE MEER!

Informatie alleen beschikbaar in het Engels.

Project English

DOE MEER!

Engels leren is een belangrijk aspect van de integratie in een internationale gemeenschap zoals Maastricht. Het Engels Taal Team ondersteunt interculturele uitwisseling tussen mensen van de vluchtelingen gemeenschap, internationale studenten en mensen uit de Maastrichtse gemeenschap. Het team probeert een sociale omgeving te creëren en een comfort-zone, waar iedereen welkom is om zijn taal vaardigheden te oefenen. Alle niveaus zijn welkom om te komen leren en oefenen in een veilige omgeving. Alles wordt georganiseerd door vrijwillige tutors, die een betrouwbare basis willen leggen voor regelmatige taal lessen.

De sessie vinden aantal keer per week plaats op een basis en gevorderd niveau, in een non-hiërarchisch, respectvol en intercultureel gevoelige omgeving. De gratis lessen geven geen recht op certificaten, maar zijn bedoeld om de groei van kennis te stimuleren en de deelnemers een gevoel van hope en voldoening te geven.

De sessies zijn gebaseerd op communicatie oefeningen, simulaties, dagelijkse situaties, vocabulaire oefeningen, trips naar de stad, picnics en andere sociale evenementen. De uitkomst is dat vrijwilligers en deelnemers vrienden worden en elkaar helpen op alle sociale niveaus van integratie en op dezelfde manier nieuwe vaardigheden leren.

 

Het team en het aantal deelnemers groeit gestaag en ik ben verheugd deel uit te maken van dit project.

Leren door te doen.. met het comfort van een kopje thee/koffie en gezelligheid

Project Dutch

Nederlands leren is een van de meest belangrijke aspecten van integratie. Project Dutch ondersteunt interculturele uitwisseling tussen mensen van de vluchtelingen en Maastrichtse gemeenschap op verschillende manieren. Het creëert een sociale omgeving en comfort-zone, waar iedereen welkom is om te helpen en mee te doen. Alles wordt georganiseerd door vrijwillige tutors, die een betrouwbare basis voor taallessen leggen. De verschillende methoden, het taalcafé en de lessen voor beginners vinden plaats in een respectvolle en intercultureel gevoelige omgeving. De gratis lessen geven geen recht op certificaten, maar zijn bedoeld om de groei van kennis te stimuleren en de deelnemers een gevoel van hoop en voldoening te geven. De sessies zijn gebaseerd op communicatie oefeningen, dagelijkse situaties, spelletjes (met mooi weer in het park), picnics en andere sociale evenementen. De uitkomst is dat vrijwilligers en deelnemers vrienden worden en elkaar helpen op alle sociale niveaus van integratie en op dezelfde manier nieuwe vaardigheden leren.

Connect Team

Het Connect Team moedigt mensen aan om duurzame, zinvolle verbindingen aan te leggen die voorbij culturele barrières gaat. Inclusie is een proces van leren en aanpassen aan beide kanten. Zo koppelen we vrienden van vluchtelingen en inwoners of studenten aan elkaar om van elkaar te leren en vooral om vriendschappen te bouwen. Er zijn twee verschillende soorten vrijwilligers binnen het Connect-team. Aan de ene kant richten vrijwilligers zich vooral op de organisatie en behandeling van de verschillende projecten en buddy-groepen. Dit komt met een hogere mate van verantwoordelijkheid en autonomie. Aan de andere kant zijn er de vrienden die de ruggengraat van het team vormen. Buddies werken met een hoge mate van flexibiliteit en zijn in groepen verdeeld volgens gedeelde interesses. Vrienden worden aangemoedigd om samen verder RPM-evenementen bij te wonen, maar ook om in hun privétijd samen te komen om samen te genieten van activiteiten naar eigen keuze. Groepsactiviteiten zoals koken, BBQen of gewoon samenkomen in het park, maken deel uit van ons programma om elkaar beter te leren kennen. Ten slotte zijn wij van mening dat het toelaten van vluchtelingen een cruciale rol speelt in het integratieproces. Daarom richten we Arabische lessen op die door vluchtelingen worden gegeven en ondersteunen we vluchtelingen om zelf activiteiten en evenementen te organiseren. Neem voor verdere vragen met betrekking tot het Connect Team contact op met het teamhoofd via connect@refugeeprojectmaastricht.nl

Mijn doel is om interessante evenementen te creëren voor zowel vluchtelingen als studenten, een mogelijkheid om meer te ontdekken en meer te verbinden met de stad Maastricht.

Ik en mijn team proberen onze liefde voor muziek te verspreiden door pianoles te geven aan geïnteresseerde vluchtelingen en hopelijk in de toekomst een zangcirkel of een klein koor op te zetten.

Music Team

Het muziekteam heeft als doel interculturele uitwisseling door middel van de muziek van muziek aan te moedigen en te inspireren. Zij het samen luisteren naar muziek, samen spelen in een band, zingen in een koor, of het bijwonen van muziekevenementen in de stad, het muziekteam is gebaseerd op het idee om via muziek en ritme zinvolle verbindingen tussen mensen met verschillende achtergronden en culturen mogelijk te maken. Tijdens onze evenementen en lessen wil het team een veilige omgeving creëren waar mensen van verschillende culturen elkaar in harmonie kunnen ontmoeten en ontmoeten. Door dit culturele samenspel, besteden we speciale aandacht aan taal door het oefenen van Nederlandse en Engelse vaardigheden en het opnemen van eigen talen in de muziekpraktijk.
Het muziekteam richt zich voornamelijk op jonge volwassenen en kinderen die worden aangemoedigd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te ontwikkelen om een sterk gevoel van vertrouwen, zelfrespect, empowerment en trots op hun prestaties te ontwikkelen. Hoe dan ook, mensen van alle leeftijden en achtergronden zijn altijd welkom om mee te doen, te zingen, te dansen of te observeren!

Lees meer…

Ben je gemotiveerd, enthousiast en enthousiast over muziek? Dan he b je misschien zin om vrijwilligerswerk te doen voor het muziekteam, en ons daarbij te helpen verschillende evenementen te organiseren, zoals jamsessies, en/of vluchtelingen leren hoe ze instrumenten moeten bespelen. Muziek is een universele taal, dus maakt het niet uit of u Nederlands, Engels of iets anders spreekt; iedereen is welkom!

E-mail: music@refugeeprojectmaastricht.nl

Homework Help

Het Huiswerk team werkt samen met de Internationale Schakel Klas (ISK). Het ISK is een school die gevluchte jongeren helpt Nederlands te leren terwijl zij basis- en/of middelbare school onderwijs krijgen op allerlei niveaus.

Het hoofddoel van het Huiswerk Team is om deze leerlingen te helpen met het bevorderen van hun Nederlandse taalvaardigheden en te integreren in de samenleving door in contact te komen met onze vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn Nederlandssprekende studenten die deze leerlingen helpen met hun huiswerkopdrachten en/of specifieke leerdoelen wat betreft de taal.

De huiswerk sessies worden gehouden op het Novo College en duren 1-1.5 uur. Als vrijwilliger word je gekoppeld aan twee leerlingen met vergelijkbare niveaus en geef je hen samen les. Deze kleinschalige aanpak maakt het mogelijk om je leerlingen de nodige aandacht te schenken en hen goed te leren kennen. De studenten volgen lessen bij het ISK en hebben hub eigen boeken, materialen en opdrachten waarmee zij hulp kunnen gebruiken van de vrijwilligers.

Mijn grootste motivatie om bij RPM betrokken te zijn, is om mensen met verschillende culturen en achtergronden met elkaar te verbinden.

Sport brengt mensen samen. Mijn team en ik hopen bij te dragen aan een gevoel van gemeenschap en eenheid door het organiseren van leuke sportactiviteiten en evenementen.

Sports Team

Het sportteam streeft ernaar de vluchtelingengemeenschap in Maastricht actief te houden door verschillende mogelijkheden te bieden om mee te doen aan leuke activiteiten. Gebruikmakend van het verenigende element van sport verwelkomen we de vluchtelingen, studenten en lokale bevolking in de gemeenschap van Maastricht en bevorderen ze interculturele uitwisseling en sociale integratie. De aanpak van het Refugee Project Maastricht biedt informele ontmoetingsplekken voor vluchtelingen en studenten in een actieve omgeving om te genieten van low-key sportactiviteiten zoals voetbal, volleybal of hiking, die bijdragen aan een inclusieve in plaats van exclusieve samenleving. Het team ontmoet elkaar ook regelmatig om maandelijkse activiteiten te organiseren, zoals samen hardlopen of wandelen. Het belangrijkste doel van het sportteam is om een gevoel van saamhorigheid over te brengen en de geïsoleerde vluchtelingen te doorbreken. Bovendien bieden we vluchtelingen de mogelijkheid om laagdrempelige varianten van verschillende sporten te leren kennen en hun vaardigheden te verbeteren en om zich bij een onafhankelijke sportclub in en rond Maastricht aan te sluiten en hun integratie in de lokale samenleving te bevorderen.

DOE MEER!

Ben je een sportliefhebber en wil je je expertise inzetten voor een goed doel? Refugee Project Maastricht is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in het organiseren van terugkerende sportevenementen voor onze diverse gemeenschap, bestaande uit vluchtelingen, internationale studenten en de lokale bevolking.

Onze aanpak is gericht op het creëren van informele ontmoetingspunten voor onze leden in een actieve omgeving om te genieten van rustige sportieve activiteiten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Activiteiten zoals ons wekelijkse voetbalteam of vrouwelijke Zumba-lessen zijn in het verleden succesvol geweest, maar elke nieuwe activiteit is welkom! Het belangrijkste doel van het sportteam is om een gevoel van samenhorigheid over te brengen en de isolatie waar vluchtelingen zich vaak in bevinden te doorbreken.

Als je geïnteresseerd bent om deel uit te maken van de RPM-familie en je passie voor sport met anderen wilt delen, stuur dan een aanvraag naar nathalie.ummels@maastrichtuniversity.nl.