Sport

Lees meer...

Het sportteam streeft ernaar de vluchtelingengemeenschap in Maastricht actief te houden door verschillende mogelijkheden te bieden om mee te doen aan leuke activiteiten. Gebruikmakend van het verenigende element van sport verwelkomen we de vluchtelingen, studenten en lokale bevolking in de gemeenschap van Maastricht en bevorderen ze interculturele uitwisseling en sociale integratie. De aanpak van het Refugee Project Maastricht biedt informele ontmoetingsplekken voor vluchtelingen en studenten in een actieve omgeving om te genieten van low-key sportactiviteiten zoals voetbal of Zumba, die bijdragen aan een inclusieve in plaats van exclusieve samenleving. Naast de verschillende sporttrainingen die wekelijks plaatsvinden, biedt het sportteam een maandelijkse Open Gym-dag bij UM Sports, waar onze community samen kan komen en trainen of teamsporten kan spelen.
Het team vergadert ook regelmatig om maandelijkse activiteiten te organiseren, zoals deelname aan een lokale vlucht of een wandeling maken.
Het belangrijkste doel van het sportteam is om een gevoel van saamhorigheid over te brengen en de geïsoleerde vluchtelingen te doorbreken. Bovendien bieden we vluchtelingen de mogelijkheid om laagdrempelige varianten van verschillende sporten te leren kennen en hun vaardigheden te verbeteren en om zich bij een onafhankelijke sportclub in en rond Maastricht aan te sluiten en hun integratie in de lokale samenleving aan te moedigen.

Muziek

Lees meer...

Het muziekteam heeft als doel interculturele uitwisseling door middel van de muziek van muziek aan te moedigen en te inspireren. Zij het samen luisteren naar muziek, samen spelen in een band, zingen in een koor, of het bijwonen van muziekevenementen in de stad, het muziekteam is gebaseerd op het idee om via muziek en ritme zinvolle verbindingen tussen mensen met verschillende achtergronden en culturen mogelijk te maken. Tijdens onze evenementen en lessen wil het team een veilige omgeving creëren waar mensen van verschillende culturen elkaar in harmonie kunnen ontmoeten en ontmoeten. Door dit culturele samenspel, besteden we speciale aandacht aan taal door het oefenen van Nederlandse en Engelse vaardigheden en het opnemen van eigen talen in de muziekpraktijk.
Het muziekteam richt zich voornamelijk op jonge volwassenen en kinderen die worden aangemoedigd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te ontwikkelen om een sterk gevoel van vertrouwen, zelfrespect, empowerment en trots op hun prestaties te ontwikkelen. Hoe dan ook, mensen van alle leeftijden en achtergronden zijn altijd welkom om mee te doen, te zingen, te dansen of te observeren!

Project English

Lees meer...

Engels leren is een belangrijk aspect van de integratie in een internationale gemeenschap zoals Maastricht. Het Engels Taal Team ondersteunt interculturele uitwisseling tussen mensen van de vluchtelingen gemeenschap, internationale studenten en mensen uit de Maastrichtse gemeenschap. Het team probeert een sociale omgeving te creëren en een comfort-zone, waar iedereen welkom is om zijn taal vaardigheden te oefenen. Alle niveaus zijn welkom om te komen leren en oefenen in een veilige omgeving. Alles wordt georganiseerd door vrijwillige tutors, die een betrouwbare basis willen leggen voor regelmatige taal lessen.
De sessie vinden aantal keer per week plaats op een basis en gevorderd niveau, in een non-hiërarchisch, respectvol en intercultureel gevoelige omgeving. De gratis lessen geven geen recht op certificaten, maar zijn bedoeld om de groei van kennis te stimuleren en de deelnemers een gevoel van hope en voldoening te geven.
De sessies zijn gebaseerd op communicatie oefeningen, simulaties, dagelijkse situaties, vocabulaire oefeningen, trips naar de stad, picnics en andere sociale evenementen. De uitkomst is dat vrijwilligers en deelnemers vrienden worden en elkaar helpen op alle sociale niveaus van integratie en op dezelfde manier nieuwe vaardigheden leren.

Project Dutch

Lees meer...

Nederlands leren is een van de meest belangrijke aspecten van integratie. Het Nederlandse Taal Team ondersteunt interculturele uitwisseling tussen mensen van de vluchtelingen en Maastrichtse gemeenschap, van beide zijden gelijk. Het creërt een sociale omgeving en comfort-zone, waar iedereen welkom is om te helpen en mee te doen. Alles wordt georganiseerd door vrijwillige tutors, die een betrouwbare basis voor taal lessen willen leggen. De sessie vinden aantal keer per week plaats op een basis en gevorderd niveau, in een non-hiërarchisch, respectvol en intercultureel gevoelige omgeving. De gratis lessen geven geen recht op certificaten, maar zijn bedoeld om de groei van kennis te stimuleren en de deelnemers een gevoel van hope en voldoening te geven.
De sessies zijn gebaseerd op communicatie oefeningen, simulaties, dagelijkse situaties, vocabulaire oefeningen, trips naar de stad, picnics en andere sociale evenementen. De uitkomst is dat vrijwilligers en deelnemers vrienden worden en elkaar helpen op alle sociale niveaus van integratie en op dezelfde manier nieuwe vaardigheden leren.

Communications

Lees meer...

De behoefte aan communicatie is een van de basis en fundamentele elementen van elk project. Het communicatieteam is verantwoordelijk voor alle communicatie- en marketing problemen binnen het project. Ons team is verantwoordelijk voor het creëren van bruggen tussen projecten en het zorgen voor een gastvrije omgeving voor alle mensen in onze gemeenschap. Daarom stopt ons bereik niet binnen de grenzen van het Refugee Project Maastricht, maar breidt het zich ook uit naar andere organisaties.

Kortom, wij zorgen voor alle materialen en informatie die onze supporters en volgers bereiken; zoals flyers, sociale media en deze website.

Huiswerk Hulp

Lees meer...

Het Huiswerk team werkt samen met de Internationale Schakel Klas (ISK). Het ISK is een internationale schakel school die gedregen is om studenten Nederlands te leren terwijl zij verder gaan met hun opleiding in een veelvoud van onderwerpen.
Het hoofddoel van het Huiswerk team is om de integratie van student in de Nederlandse samenleving te ondersteunen door hen te helpen met het bereiken van academische doelen. In de praktijk helpen zijn vluchteling studenten met hun huiswerk opdrachten.
De huiswerk sessies worden gehouden in een leslokaal in het ISK en duren één uur. Gedurende de sessie zijn een handje vol vrijwilligers aanwezig en twee á drie studenten per vrijwilliger. Dit maakt het mogelijk voor de vrijwilligers om in kleine groepen te werken en elke student de nodige aandacht te schenken. De vakken Nederlands, Engels en Wiskunde zijn het meest gevraagd. De studenten volgen lessen bij het ISK en hebben hub eigen boeken en materialen, en opdrachten waarmee zij hulp kunnen gebruiken van de vrijwilligers.

Sociale Evenementen

Lees meer...

Het Social Events Team is een groep vrijwilligers die zich bezighoudt met het plannen van leuke activiteiten, zodat mensen elkaar kunnen leren kennen en kunnen socializen in een ontspannen en ondersteunende omgeving. Zulke evenementen omvatten interculturele etentjes, spelletjesmiddagen, knutselen met kinderen, borduren en breien met vrouwen, speurtocht en rondleidingen door de stad, bake offs, discussies over integratie, verhalen vertellen, de lijst gaat maar door en de hemel is de limiet. We plannen en leiden deze evenementen zelf, of vaak in samenwerking met de andere teams van RPM of externe partijen (bijvoorbeeld bedrijven en andere organisaties in Maastricht).

Connect

Lees meer...

Het Connect Team moedigt mensen aan om duurzame, zinvolle verbindingen aan te leggen die voorbij culturele barrières gaat. Inclusie is een proces van leren en aanpassen aan beide kanten. Zo koppelen we vrienden van vluchtelingen en inwoners of studenten aan elkaar om van elkaar te leren en vooral om vriendschappen te bouwen. Er zijn twee verschillende soorten vrijwilligers binnen het Connect-team. Aan de ene kant richten vrijwilligers zich vooral op de organisatie en behandeling van de verschillende projecten en buddy-groepen. Dit komt met een hogere mate van verantwoordelijkheid en autonomie. Aan de andere kant zijn er de vrienden die de ruggengraat van het team vormen. Buddies werken met een hoge mate van flexibiliteit en zijn in groepen verdeeld volgens gedeelde interesses. Vrienden worden aangemoedigd om samen verder RPM-evenementen bij te wonen, maar ook om in hun privétijd samen te komen om samen te genieten van activiteiten naar eigen keuze. Groepsactiviteiten zoals koken, BBQen of gewoon samenkomen in het park, maken deel uit van ons programma om elkaar beter te leren kennen. Ten slotte zijn wij van mening dat het toelaten van vluchtelingen een cruciale rol speelt in het integratieproces. Daarom richten we Arabische lessen op die door vluchtelingen worden gegeven en ondersteunen we vluchtelingen om zelf activiteiten en evenementen te organiseren. Neem voor verdere vragen met betrekking tot het Connect Team contact op met het teamhoofd via